Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku
pomoc

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Instrukcja


Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
Art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH UDOSTĘPNIONYCH W BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

 • nagłówka,
 • menu górnego,
 • menu bocznego
 • pola publikacji treści.

Wygląd i zawartość nagłówka jak i elementów nawigacyjnych takich jak menu jest identyczna na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola zawierającego treść ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu i wyświetlanej dzięki temu treści.

NAGŁÓWEK

Nagłówek zawiera:

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Informacje o podmiocie którego dotyczy strona
 • Informację o organie nadrzędnym
 • Wyszukiwarka
 • Aktualną datę
 • Informacje o ostatniej aktualizacji
 • Link do instrukcji
 • Link do rejestru zmian
 • Link do strony kontakt
 • Licznik wejść

MENU

Menu składa się z dwóch podstawowych elementów:

 • Menu tematyczne, merytoryczne - menu, które umożliwia użytkownikowi poruszanie się po podstawowych kategoriach naszego biuletynu. Menu tematyczne w momencie przejścia do określonej kategorii może być poszerzone o dodatkowe menu dotyczące tej kategorii. 

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.
Pod każdym polem publikacji treści znajdują się informacje dotyczące danej treści oraz rejestr modyfikacji.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Sebastian MichalakSebastian MichalakSebastian Michalak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 stycznia 2020 r. 09:1717532


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
9 stycznia 2020 r. 09:47 Edycja strony Sebastian Michalak
9 stycznia 2020 r. 09:17 Dodanie strony Sebastian Michalak
Pokaż mniej