Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku
pomoc

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Status prawny


Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku jest państwową jednostką budżetową funkcjonującą w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008r.Nr 69, poz415 ze zm.).
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz.920) w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszym zmianami );
  • Zarządzenia Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Nr 31/BB z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku.
  • Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku.

 Siedzibą Ośrodka jest miasto Włocławek, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej.

NIP: 888-309-42-50

REGON: 340846430Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Zarządzenie Komenda Głownego OHP w sprawie nadania statutu OSZ Włocławek 2019r 1 kwietnia 2020 r. 14:01 295
Status OSZ Włocławek 2019r 1 kwietnia 2020 r. 14:00 286
Powołanie Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku 8 stycznia 2020 r. 16:24 308
Statut Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku 8 stycznia 2020 r. 16:24 352


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
8 stycznia 2020 r. 13:3415054


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
29 marca 2022 r. 14:34 Edycja strony Elżbieta Szubska
11 marca 2021 r. 08:51 Edycja strony Paweł Brykner
8 stycznia 2020 r. 13:35 Edycja strony Administrator
8 stycznia 2020 r. 13:34 Dodanie strony Administrator
Pokaż więcej