Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku

Status prawny


Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku jest państwową jednostką budżetową funkcjonującą w strukturze Ochotniczych Hufców Pracy na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2008r.Nr 69, poz415 ze zm.),
  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy.
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22.07.2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 155, poz.920) w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

Siedzibą Ośrodka jest miasto Włocławek, a obszarem działania teren Rzeczypospolitej Polskiej.

NIP: 888-309-42-50

REGON: 340846430Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Zarządzenie Komenda Głownego OHP w sprawie nadania statutu OSZ Włocławek 2019r 1 kwietnia 2020 r. 14:01 39
Status OSZ Włocławek 2019r 1 kwietnia 2020 r. 14:00 43
Powołanie Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku 8 stycznia 2020 r. 16:24 52
Statut Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku 8 stycznia 2020 r. 16:24 49


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
8 stycznia 2020 r. 16:231325


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
1 kwietnia 2020 r. 14:02 Dodanie pliku Paweł Brykner
1 kwietnia 2020 r. 14:01 Dodanie pliku Paweł Brykner
8 stycznia 2020 r. 16:24 Dodanie pliku Administrator
8 stycznia 2020 r. 16:24 Dodanie pliku Administrator
8 stycznia 2020 r. 16:23 Dodanie strony Administrator